altÚvod

Vitajte na stránkach virtuálneho meracieho laboratória KTEEM !

Toto virtuálne laboratórium slúži pre účely výučby v inžinierskom a doktorandskom študijnom programe "Priemyselná elektrotechnika". Funguje na báze meracieho centra a využitia prenosu meraných dát pomocou Internetovej metalickej, bezdrôtovej alebo mobilnej telekomunikačnej siete.

alt

Menu

TU Košice ....... FEI