altContact


Katedra teoretickej elektrotechniky
a elektrického merania
Technická univerzita v Košiciach
Park Komenského 3
042 00 Košice
Slovenská republika

Contact persom

Headmaster: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
phone: +421 55 602 2801

Menu

www.tuke.sk ....... www.fei.sk